Home                          
News:
              Ryoko's News
                    Site News
Ryoko's Biography:
  Profile/Biography
                RH Calendar
Ryoko's Gallery:
                   Wallpapers
                            Photo
                          Gallery
                      Gallery 2
          RH Commercials
Movie                          
Drama                          
Albums:
             RH Debut tour
            Ryoko Hirosue
      Perfect Collection
Downloads:              
                  Downloads
                RH Torrents
RH Association:
                           Forum
                 Guest Book
                             Links
About us                    
Russian                      
Рейтинг@Mail.ru
Search
on
Map
RHRF
Ryoko Hirosue
Russian Fans Site
by R.S. since 2006
Poppoya - Railroad man

Overview

Director: Yasuo Furuhata

Writers: Jiro Asada (novel), Yoshiki Iwama (writer)

Release Date: 5 June 1999 (Japan)

Genre: Drama

Awards: 21 wins & 6 nominations

Cast 

Ken Takakura ... Otomatsu Sato
Shinobu Ootake ... Shizue Sato
Ryoko Hirosue ... Yukiko Sato
Hidetaka Yoshioka ... Hideo Sugiura
Masanobu Ando ... Toshiyuki Yoshioka
Ken Shimura ... Hajime Yoshioka
Tomoko Naraoka ... Mune Kato
Yoshiko Tanaka ... Akiko Sugiura
Nenji Kobayashi ... Senji Sugiura

Screenshots

Railroad man fragments

Fragment 1
Fragment 2
Fragment 3
Fragment 4
Fragment 5

Hosted by uCoz